Készült: 2008. március 12. szerda

2006-ban a jogcím keretében 1120 millió forintot, míg az idén 1409 millió forintot fizettek ki az állattartóknak. A támogatást az arra jogosultak április 30-ig igényelhetik az MVH-tól. A kifizetési kérelemben még több változást is büntetlenül jelezhetünk a hatóságnak, az ellenőrzéskor azonban már nincs pardon.


A 2007. évre jóváhagyott beruházásokra, valamint a 2008. évi jövedelempótló támogatásra vonatkozó kifizetési kérelmeket 2008. április 30-ig lehet benyújtani az MVH tartási hely szerinti illetékes megyei kirendeltségére. A kifizetési kérelem formanyomtatványai és a kitöltési útmutató elérhető a www.mvh.gov.hu lapon, a 85/2007. (X. 30.) MVH-közlemény mellékletében, valamint az MVH megyei kirendeltségein.

Jövedelempótló támogatás

NE FELEDJÜK, hogy a tavalyi gyakorlattól eltérően nemcsak a beruházási, hanem a jövedelempótló támogatás igényléséhez is csatolni kell az illetékes MgSzH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság igazolását arról, hogy a tartási hely megfelel a férőhelyre vonatkozó előírásoknak (2005. évben benyújtott támogatási kérelmekre vonatkozóan), illetve az alapvető állatjóléti szabályoknak (a 2006. évben benyújtott támogatási kérelmekre vonatkozóan). A kifizetési kérelemben mind a beruházási, mind a jövedelempótló támogatást igénylők esetén kötelezően meg kell adni a 2007. évben a tartási helyen legalább két hónapig (borjú, malac és hízó esetében), illetve hat hónapig egy időben tartott maximális állatlétszámot, korcsoportonkénti bontásban.

A kérelemben jelzett létszámcsökkenés nem von szankciót maga után, csak a támogatási összeget korrigálják a bejelentett állatlétszám alapján. Ám amenynyiben a kérelmező nem jelzi, hogy 2007- ben csökkent az állatlétszám, és erre az adminisztratív vagy a helyszíni ellenőrzés során derül fény, akkor a támogatási rendelet értelmében szankciót szab ki az MVH, adott esetben teljesen elutasítja a kifizetési kérelmet.

Beruházási támogatás

A KÉRELMEZŐKNEK MÓDJUK van határidőt kérni a beruházások teljes megvalósítására, ha a kifizetési kérelemben jelzik, hogy az egyes beruházásokat legalább 75 százalékban megvalósították. Ilyenkor a kérelem bírálatát az egységesen megállapított határidőig felfüggesztik, amiről az MVH közleményt tesz közzé.

Ha a kérelmezőnek az egyes beruházástípusokat nem áll módjában 2008. április 30-ig legalább 75 százalékban megvalósítani, akkor az adott beruházás legkésőbb 2009. január 31- ig szankció nélkül átütemezhető. Erre abban az esetben van csak lehetőség, ha 2008. április 30-ig a vállalt beruházástípusok közül legalább egy beruházás 75 százalékos, vagy azt meghaladó mértékben megvalósul.

Helyszíni ellenőrzések

A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS egyik fontos része a támogatási rendeletben előírt naprakész, bizonylatokkal is alátámasztott telepi állatállomány-nyilvántartás ellenőrzése. Tekintettel arra, hogy a nyilvántartás vezetése jogosultsági feltétel, annak hiánya teljes elutasítást von maga után. A támogatható állatlétszámot az állománynyilvántartás alapján határozza meg az MVH, ezért kiemelten fontos az adatok folyamatos frissítése.

A megvalósított beruházásokról a kérelmező köteles építési naplót vezetni, attól függetlenül, hogy a beruházás építésiengedély- köteles volt-e vagy sem. Az építési naplóban fel kell tüntetni a beruházás megkezdésének pontos dátumát, majd megvalósulásának lépéseit és dátumát. Ezzel igazolható, hogy a beruházás az előző évi kifizetési kérelem benyújtását követően kezdődött meg, és befejeződött a kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó határidő végéig.

SERTÉSKÖRKÉP

Az EU esetében az idén a termelés enyhe növekedésére számít a FAO, ám ennek mértékét korlátozzák a takarmányárak. Oroszországban jelentősen nőhet a termelés, mivel az állomány (állami támogatással) tíz százalékkal gyarapodott. Ausztráliában a termelés rövid távon megugorhat, a magas takarmányárak és az olcsó húsimport azonban ezt derékba töri. Az USA esetében növekedést jósolnak, az exportnak ugyanis használ a gyenge dollár. A kanadai farmereknek viszont az erősödő valuta okoz gondot. Tavaly 105,8 millió tonna sertéshúst termeltek Földünkön a FAO világkereskedelmi szervezet becslése szerint, ami egy százalékos csökkenés 2006-hoz képest.

Csehország: csökkenő kocalétszám

A prágai statisztikai hivatal adatai szerint a cseh és morva gazdák tavaly három százalékkal csökkentették az ország sertésállományát, amely így 2,7 millióra esett vissza. Ezt főleg az anyakocák számának drasztikus, 11 százalékos csökkentése okozta (most a kocaállomány 197 000 darab).

Hollandia: Aujeszky-mentesség

A holland sertések több éve mentesek az Aujeszky-betegségtől, ezért a húsés vágóállat-szövetség elnöke bejelentette, hogy Brüsszelben kérvényezik a 10. cikkelyben ismertetett státuszt (ez a legmagasabb állategészségügyi státus). Ezzel a sertéstartók régi vágya teljesülne, akik állítólag már tavaly óta nem oltják az állatokat. Egyszerűsödne az export, hiszen nem kell költséges vérvizsgálatot kérni. A húsipar viszont kevésbé lelkes, mert ha a betegség netán kitörne, az nagyban sújtaná az exportőröket.

Dánia: ott hagyták a Danish Crownt

A skandináv ország öt nagy sertéstenyésztője nem hosszabbít otta meg szerződését a szövetkezeti tulajdonú Danish Crown húsipari óriással, mert az szerintük az elmúlt öt évben átlagon alul fizetett. A felmondási idő 12 hónap.

USA: Smithfield csökkenti állományát

A világ legnagyobb sertés-előállítója, a tőzsdén jegyzett Smithfield bejelentette hogy 40?50 ezer darabbal (4-5%-kal) csökkenti kocaállományát. A cég döntését az amerikai etanolprogrammal indokolták, amely tartósan fölverte a takarmány árát. Így az amerikai fogyasztóknak is többe kerül majd az élelmiszer.

Horvátország: sertéspestis

Február közepén észlelték a sertéspestist Észak-Horvátországban. Az EU Bizottság néhány állatorvossal fogja segíteni a még EU-n kívüli országot. Brüsszeli értesülés szerint a pestis a szlovén- magyar határon ütötte fel a fejét. Tavaly Szlovénia keleti részén szintén akadt néhány ilyen megbetegedés.

MAGYARORSZÁG: 10 JÓ SZÁNDÉK AZ ÁLLATTARTÓKÉRT

Február végén nagy lelkesedéssel adott hírt az Agrárminisztérium egy tervezett ?túlélő csomagról? az állattartók számára. Azóta nagy a hallgatás, úgyhogy a legkorábban május végén juthatnak segítséghez a rászoruló gazdák.

1. A tervezett intézkedések között szerepel az állatjóléti feltételeknek való megfelelés többletköltségeinek támogatása. Erre a baromfi ágazat négymilliárd, a sertés ágazat pedig hatmilliárd forint támogatást kap (ehhez rendeletre lesz szükség).

2. Csökkentenék az állategészségügyi költségeket, és gyakorlatilag minden betegséget bevennének a támogatott körbe (5 milliárd).

3. Az állati hulla megsemmisítésének költsége ? amennyiben az EU jóváhagyja ennek támogatását ? jelképes összegű lesz.

4. A tenyésztési hozzájárulás költségeit az állam vállalja át (780 millió).

5. Az FVM ingyenessé tenné az eddig költségtérítéses, állatberakodáshoz kapcsolódó díjakat.

6. A takarmányszükséglet biztosítása érdekében a megvásárolt és közraktárban elhelyezett takarmány után kamat- és tárolási támogatásban részesülhetnek az állattenyésztők (ez egy de minimis támogatás lenne, szintén rendelethez kötve).

7. A takarmányszükséglet biztosítását szolgálná az is, hogy minimum 300 ezer tonna kukoricához kedvezményesen juthatnak hozzá az állattartók: négy hónapos részletfizetéssel vásárolhatnak takarmányt két hónapos türelmi idővel (2 milliárd).

8. Az Új Magyarország Agrár-forgóeszközhitel keretében mintegy 20 milliárd forint hitel állna az állattartók rendelkezésére. A hitel összege legalább egymillió, legfeljebb 200 millió forint lehet. Futamideje max. 5 év, ezen belül legfeljebb kétéves türelmi idő után kell megkezdeni a kölcsön törlesztését. A kamat 8,6 százalék körül várható. A hitelt az FHB-n keresztül a kereskedelmi bankok is kínálják majd.

9. Az állattartó telepek 36 hónap türelmi időt kapnának a környezethasználati engedélyben foglaltak teljesítésére (december 31-én a hazai telepek kétharmadát be kellett volna zárni). 10 . Az állattartók kérhetnék a 2007. évi adóelőleg-fizetés átütemezését.

A konkrét intézkedésekről májusban beszámolunk.

Haszon Agrár 2008/2.

Megjelent a Haszon Agrár magazin áprilisi száma!
Megjelent a Haszon Agrár magazin áprilisi száma!