Készült: 2010. január 21. csütörtök

Jogi értelemben a vadásztársaság fokozott veszélylyel járó tevékenységet folytat, a szarvas pedig egy veszélyes üzem. Nem kell kártérítést fizetnie a társaságnak, ha neki nem felróható okból ütközik egy szarvas gépkocsival. A szarvasbőgés viszont (jogi értelemben) olyan rendellenesség, ami felelőssé teszi a vadászokat az állatok tetteiért.


Sz. Cs.-né személygépkocsival közlekedett a perbeli főúton, amikor 1998. szeptember 22-én váratlanul a gépjármű hátuljának ugrott egy szarvas. A rendőrség helyszíni szemlét tartott, és úgy foglalt állást, hogy a járművezető részéről közlekedési szabályszegés nem állapítható meg. A biztosító a casco biztosítási szerződés alapján a keletkezett károkért 275 068 forint biztosítási összeget fizetett ki a károsultnak. Ezt követően előterjesztett keresetében ennek megtérítése iránt támasztott igényt, mégpedig a kár bekövetkezésének helyén vadászatra jogosulttal szemben.

A keresetet első fokon elutasították, ám másodfokon kötelezték a vadásztársaságot, hogy fizessen a biztosítónak 275 068 forint tőkét, valamint évi 20 százalékos kamatot. A Legfelsőbb Bíróság a másodfoknak adott igazat. Hogy miért, kiderül az alábbiakból.

A szarvas ?veszélyes üzem?

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról és a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény úgy rendelkezik, hogy a vadászatra jogosult ? a Ptk. fokozott veszéllyel járó tevékenységre vonatkozó szabályai szerint ? köteles megtéríteni a károsult részére a vad által a mezőgazdálkodáson és erdőgazdálkodáson kívül másnak okozott kárt. A hivatkozott Ptk. kimondja, hogy aki fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytat, köteles az ebből eredő kárt megtéríteni.

A perbeli esetben viszont a vad egy közúton haladó személygépkocsiban, azaz egy másik veszélyes üzemben okozott kárt. Erről a Ptk. úgy rendelkezik, hogy ha a kárt több személy fokozott veszéllyel járó tevékenységgel közösen okozta, egymás közti viszonyukban a felelősség általános szabályait kell alkalmazni. Ha a károkozás egyik félnek sem róható fel, de a kár egyikük fokozott veszéllyel járó tevékenysége körében bekövetkezett rendellenességre vezethető vissza, a kárt ez utóbbi köteles megtéríteni.

Volt-e felróható magatartás?

A 79/2004. (V. 4.) FM-rendelet a vadászatra jogosult felróható magatartásának minősíti, ha a vad gépjárművel történő ütközése közvetlenül a vadászat miatt következik be, vagy ha a jogosult a közút száz méteres körzetébe mesterségesen telepített vadetetővel, sózóval, szóróval, itatóval, dagonyával vagy művelt vadfölddel a vadat odaszoktatta.

A vadásztársaság önmaga védelmében előadta, hogy a káresemény bekövetkezése idején, annak helyszínén a vadveszélyt jelző táblát elhelyezték, ott nem volt vadászat, és az erdők a közúttól több kilométer távolságban helyezkednek el. Ezért a vadászatra jogosult oldalán a felróható magatartások egyike sem volt megállapítható. Jogi álláspontja szerint a gépjármű vaddal történő ütközése a veszélyes üzemek olyan találkozásának minősült, amellyel kapcsolatban felróhatóság hiányában mindkét fél maga köteles viselni a kárát.

Volt-e rendellenesség?

A Legfelsőbb Bíróságig eljutott ügyben a biztosító azt igyekezett bizonyítani, hogy bár felróhatóság nem volt, rendellenesség igen. Felróhatóság hiányában ugyanis az köteles viselni a kárt, akinek a fokozott veszéllyel járó tevékenysége körében bekövetkezett a rendellenesség. A Legfelsőbb Bíróság szerint önmagában a vad közúton való megjelenése nem értékelhető rendellenességként.

Ám a perbeli esetben a vad közúton való megjelenése szeptember 22-én, szarvasbőgés idején történt, amikor az állat magatartása lényegesen megváltozik. Ilyenkor az állatok a veszélyforrásokra ? a személygépkocsira is ? a szokásostól eltérően reagálnak. Így fordulhatott elő, hogy a szarvas a gépkocsi jobb hátsó részének ugrott. A döntés értelmében helyesen állapította meg a másodfokú bíróság, hogy ez a viselkedés az általánostól eltérő, ezért kimeríti a rendellenesség fogalmát. A fent kifejtettek eredményeként a Legfelsőbb Bíróság a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

Szira Zoltán

Megjelent a Haszon Agrár magazin áprilisi száma!
Megjelent a Haszon Agrár magazin áprilisi száma!