Készült: 2014. január 03. péntek

A mezőgazdasági termelők életkora átlagosan meghaladja az 50-55 évet, Nyugat-Európában éppúgy, mint hazánkban. Csakhogy nálunk a cégek kétharmada nem éli túl a generációváltást. Miért? Erre keresünk választ, egyben bemutatjuk a Nyugaton működő gyakorlatokat.


 

A gazdálkodók elöregedése nemcsak Magyarországon, hanem az egész Európai Unióban komoly problémát jelent, amit Brüsszel különféle fiatalokat előnyben részesítő támogatások próbál orvosolni. Ilyen támogatás például az induló fiatal mezőgazdasági termelőknek járó támogatás, melynek összege 70 ezer euróra nő az új költségvetési ciklusban, de akár említhetnénk a közvetlen támogatások új rendszerében az induló fiatal mezőgazdasági termelőknek járó, 90 hektárig igényelhető többlet területalapú támogatást is. Tehát az ágazati vezetők és a gazdálkodók fiatalításához szükséges politikai szándék megvan.

A politikai szándék a pénzzel együtt is kevés lehet, ha nincsen a gazdaságátadásnak „kultúrája”. Nyugat-Európában sokgenerációs gazdaságok uralják a termelést, míg nálunk a most nyugdíjba készülők jelentik az első generációt, amelyik átadhatná a saját kezével felépített cégét az utódjának. Vagyis nincs a generációváltással kapcsolatos minta előttünk.

Tőlünk nyugatra az utódlás már hagyomány, míg mi azt se tudjuk, eszik-e vagy isszák. Ráadásul az egész folyamat jogi háttere is kialakításra vár. A beígért, majd elmaradt üzemszabályozás feladata lett volna, hogy meghatározza, milyen eszközök és jogosultságok képezik az üzem egészét, és ez hogyan ruházható át, hányan és milyen feltételekkel örökölhetik. Hiányzik az alap, a birtokpolitikai koncepció is az gazdaságok átadásával kapcsolatban. Több mint 60 évnyi tapasztalat és ismerethiányt kell behoznunk a lehető legrövidebb időn belül, ugyanis a cégek közel kétharmada nem éli túl a generációváltást.

A főnök fia

Sok gazdaságban a fiatalok előretörésében és a stafétabot átadásában a generációs ellentétek okoznak komoly nehézségeket. A konfliktusoknak számos oka lehet. Többek között a generációk közötti esetleges szakmai irigység, az irányítás elengedése miatti érzelmi stressz, az új megoldások ismeretének hiánya, a tapasztalat hiánya, a mindenki főnök akar lenni öntudat és a sort hosszan folytathatnánk. Igencsak gyakori és talán az egyik legrosszabb gyakorlat, amikor az utódot a főnök kisfiaként kezelik a gazdaságon belül. Az utód feladatai mindösszesen fizikai munkákra korlátozódnak, de minden esetben érzékeltetik vele, hogy ő csak a fiú, még akkor is, ha már közelít a negyvenhez. Döntési jogokkal nem bír, sokszor még a munkásoknak járó fizetést sem kapja meg. Ez óriási probléma, hiszen az utód nem tanulja meg a gazdaság vezetését. Ilyenkor a cégtulajdonos gondolkodásának hátterében az áll, hogy hiszen ő maga sem örökléssel került mai pozíciójába, küzdje fel magát a fiú ugyanúgy, ahogy őt tette. Ha azonban egy hirtelen egészségügyi probléma kivonja őt a cégből, a vállalkozás vezető nélkül marad, amibe belebukhat. Az utódot ugyanis nem nevelték időben döntéshozóvá.

Természetes, hogy a fiataloknak nem felsővezetőként kell kezdeniük pályafutásukat, de azért az mégiscsak elgondolkodtató, ha egy ambiciózus, mezőgazdaságban gyerekkorától aktívan szerepet vállaló fiatal ott hagyja a sajátját és inkább elmenekül, másnál lesz alkalmazott. A fiataloknak több önmérsékletre, az idősebbeknek pedig több önkritikára lenne szükségük az ilyen helyzetekben. Az operatív irányítás átadása csak a korosztályok összehangolt és tudatos együttműködésével valósítható meg. Ehhez viszont szükséges mind a két fél szándéka és akarata. Nyilván az idősebb korosztálynak nagyobb a felelőssége e tekintetben, elvégre ők azok, akik képesek lehetnek az ifjú titánokat beavatni a munkafolyamatokba és a döntéshozatalba.

Jó gyakorlatok

  1. 1. Mentor és mentorált

Ebben az esetben az utód tudatos okítása zajlik, fokozatosan vonják be a vállalkozás vezetésébe, a döntések meghozatalába. A mentori rendszer jól ismert a multinacionális vállalatoknál, ahol már régen rájöttek arra, hogy nem megszerezni nehéz valakit, hanem megtartani. A mester tanítványa idővel közel egyenrangú féllé válik tanítójával, és kvázi testületként dolgoznak együtt. Később pedig már a fiatal lesz a vezető, míg az előd kvázi tanácsadó. A módszer igen alapos felkészítést tesz lehetővé, a hazai gazdaságokban mégis kevésbé elterjedt gyakorlat.

  1. 2. Önálló részleg

Ez nem más, mint gazdaság a gazdaságban, tehát az utód a gazdaságon belül kap egy kis autonóm területet, ahol önmaga gazdálkodik, és saját elképzeléseit valósíthatja meg. Hasonlattal élve úgy él, mint állam az államban, ami pénzügyi és döntési függetlenséget jelent. A termeléshez sokszor az „anyacég” eszközeit használja, emiatt nincs teljesen elkülönülve az előző generáció vállalkozásától, sőt sok esetben együttműködés van közöttük. A gyakorlat jónak mondható, hiszen az utód sok mindent a saját bőrén megtapasztalva sajátíthat el. Hátrányként jelentkezhet generációk közötti versengés és a rendelkezésre álló eszközök korlátozottsága.

  1. 3. Cégdarabolás

Ilyenkor lehetővé válik önálló gazdaság kiépítése az utód számára. Ekkor teljes autonómiával bír, nem lesznek generációs ellentétek, hiszen mindenkinek meg lesz a maga birodalma. Nyilván kevés gazda engedheti meg magának, hogy különálló vállalkozáshoz segítse gyermekét, ahol viszont ez megtörtént, ott az utód önállóan foglalatoskodik a termeléssel és megfelelő készségeket és kompetenciákat sajátít el, amelyeket igencsak jól fog tudni hasznosítani, amikor megtörténik a stafétabot átadása: a két különálló üzlet egyesítése.

  1. 4. Méretnövelés

Kisebb gazdaságoknál nincs mód arra, hogy darabolják az üzemet.. Ilyenkor inkább fejlesztésekbe és üzemméret növelésbe érdemes energiát fektetni. Minél nagyobb egy átvétel előtt álló gazdaság, annál több családnak lesz képes biztosítani a megfelelő életszínvonalat. Ha több örökös is szóba jöhet, nyilván mérlegelni kell, melyikük alkalmasabb a gazdaság vezetésére. Az ilyen jellegű döntéseknél Nyugaton és nálunk is érzelmek keverednek a döntésbe. Az utódlásba be nem kerülő fiatalt vagyoni elemekkel lehet kompenzálni.

Megjelent a Haszon Agrár magazin áprilisi száma!
Megjelent a Haszon Agrár magazin áprilisi száma!