Széchenyi 2020
Készült: 2010. szeptember 10. péntek

A kombájnok túl szélesek és túl lassúak, a szállítójárművek pedig túl hosszúak és túlterheltek a normál közlekedéshez. Egy sereg előírást kell betartania annak, aki aratás idején a közútra merészkedik velük.

Amezőgazdaságban a nyári gabonaaratási időszak jelentős feladatokat ró a gazdaságokra, és sok gép mozgásával jár, ilyenkor a közutat is kénytelenek igénybe venni. A betakarító gépeknek a veszteségek miatt a lehető legrövidebb idő (optimálisan két hét, a kiesett napokkal együtt legfeljebb három hét) alatt le kell aratniuk a kenyérnek valót, és el kell helyezni azt a raktárakban. Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban országosan gyakran lehet találkozni közúton közlekedő gabonakombájnokkal, szállítójárművekkel, valamint a szalma betakarítását végző gépek és járművek is növelik a forgalmat.


Sokan figyelmen kívül hagyják a közúti közlekedés szabályait, mások rosszul értelmezik azokat ? mindkét esetben büntetés a vége. Ezt megelőzendő csokorba gyűjtöttük azokat az előírásokat, amelyek a közutat használó mezőgazdasági gépekre vonatkoznak. A közutat igénybe vevő magajáró erő- és munkagépeknek, illetve szállítójárműveknek rendelkezniük kell hatósági jelzéssel ? állandó vagy ideiglenes rendszámmal ?, forgalmi vagy ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel és kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással (KGFB).

Színes rendszámok

A közutat rendszeresen igénybe vevő, 25 km/h-nál nagyobb sebességgel haladni képes mezőgazdasági vontatókon és pótkocsijaikon három betűből és három fekete színű számból álló, normál rendszám kell hogy legyen, emellett érvényes forgalmi engedéllyel és érvényes felelősségbiztosítással is rendelkezniük kell. Ezeket a rendőrség bármikor ellenőrizheti. Természetesen a járműveknek mindenkor a közúti közlekedésre alkalmas műszaki állapotban kell lenniük. Közúton legfeljebb 40 km/h sebességgel közlekedhetnek.

A 25 km/h-nál kisebb sebességgel haladni képes ? és a közutat rendszeresen használó ? mezőgazdasági vontatók (traktorok) és pótkocsijaik, valamint egyes magajáró gépek piros színű számokból álló rendszámmal, érvényes forgalmi engedéllyel, valamint érvényes felelősségbiztosítással vehetik igénybe a közutat. A fekete és piros rendszámú járművekre vonatkozik a ? rendszeres időközönként megújítandó ? hatósági műszaki ellenőrző vizsga és a forgalmi engedély érvényességének meghosszabbítása.

A közutat csak ideiglenesen igénybe vevő mezőgazdasági és erdészeti betakarító gépek, speciális eszközhordozó alvázak, rakodók és magajáró technológiai gépek a közutat zöld színű ?M? betűből és hat számjegyből álló ideiglenes rendszámmal, a hozzá tartozó indítási naplóval, ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel és érvényes felelősségbiztosítással vehetik igénybe. Ez az előírás vonatkozik a gabonakombájnokra is. Fontos, hogy a gép a műszaki jellemzői és a közlekedési hatóság szerint is 25 km/h-nál kisebb sebességre legyen csak képes.

Míg a fekete és a piros színű rendszámok mindig konkrét gépjármű típushoz kötöttek (azonosításra szolgálnak), addig a zöld színű ideiglenes rendszám több (bejelentett) gépen is alkalmazható, és a gépek üzemeltetője felelős a használatáért, amit az indítási naplóban folyamatosan vezetni kell. Ebből derül ki, hogy adott időpontban melyik gépen és milyen útvonalon alkalmazták a rendszámot azonosításra.

A zöld rendszámú gépek is csak megfelelő műszaki állapotban mehetnek a közútra, ugyanakkor a zöld rendszám nem műszakivizsga-köteles, viszont évente megújításra szorul. A zöld rendszám jogos és szabályos használatát is bármikor ellenőrizhetik az illetékes hatóságok. Itt is előírás, hogy az azonosításra szolgáló gépen jól láthatóan és rögzített módon kell elhelyezni azt.

A piros és zöld ideiglenes rendszámot használó gépek legfeljebb 25 km/h-val haladhatnak közúton. A piros rendszámra vizsgáztatott mezőgazdasági vontatók legfeljebb egy pótkocsit vontathatnak, míg a fekete rendszámúak két pótkocsi vontatására is jogosultak.

Túlméretes!

Közúti közlekedés esetén szigorú szabályok vonatkoznak a mezőgazdasági járművek szélességi, hosszúsági és magassági méretére, valamint a tömegükre, ezen belül a tengelyterhelésre. A legszigorúbb előírás a járművek szélességére vonatkozik, amely nem lépheti túl a 2,55 métert. Ezen felül minden túlméretesnek számít, és csak külön engedéllyel veheti igénybe a közutat.

Az útszelvény szélességéig (három méterig) enyhébb szabályozás keretében kiadott útvonal-engedéllyel közlekedhetnek a mezőgazdasági gépszerelvények. Az engedélyeket a területileg illetékes útfenntartóknál lehet igényelni, akik a közúti közlekedés feltételeit időben és térben korlátozhatják, valamint előírhatják a gépkísérés szükségességét. (Az engedélyezés eljárási díjáról lásd a 266/2009. (VI. 22.) KHEM-rendelet 2. mellékletét.) Az útvonalengedélyt közúti közlekedéskor a gépkezelőnek magánál kell tartania, és ellenőrzéskor be kell mutatnia. Hiba esetén a büntetési tétel 50?100 ezer forint között alakulhat.

Mezőgazdasági gépek esetén (pl. a kombájnoknál is) a magassági méret szintén fontos, ez nem lehet több 4 méternél, mert Magyarországon a legtöbb közutat áthidaló műtárgy 4,5 m szabad magassággal épült. Ritkábban fordul elő, hogy a járműszerelvényekre megengedett hosszúsági méretek is ellenőrzésre szorulnak.

Túlterhelt!

Szigorúan ellenőrzik a hatóságok a gépek és járművek tömegét, valamint tengelyterhelését, mert ezek vannak leginkább hatással az utak romlására. Szállító járműszerelvényeknél gyakori azok túlterhelése, ezáltal a megengedett tengelyterhelések túllépése, amit a hatóság szigorúan büntet. Az egy- és kéttengelyes járművek és gépek esetén általában 10 tonna tengelyterhelés a megengedett (6/1990. (IV. 12.) KöHÉM-rendelet). Mindezek az adatok a járművek forgalmi engedélyébe is rögzítésre kerülnek.

A közlekedési hatóság kitelepíthető mozgó súlymérő berendezésekkel ellenőrizheti a tengelyterhelést. A túllépéseket szigorúan bünteti, ennek tétele százezres nagyságrendű is lehet.

Fények és villogók

A közlekedésbiztonság szempontjából legfontosabb műszaki előírások a fékekre, fékrendszerekre, a világító és fényjelző berendezésekre vonatkoznak. Az aratási időszakban közlekedő gépeken és járműveken ezeket fokozottan kell ellenőrizni minden munkába indulás kezdetén. Hibás berendezésekkel tilos közlekedni!

A traktorral hordozott vagy vontatott ? és a traktor hátsó tengelyétől számítva 1,5 méternél nagyobb hátsó kinyúlással rendelkező, valamint a 3 méternél nem szélesebb ? munkagépekre előírás szerinti ?kitűzhető fényjelző berendezést? (kfb) kell felhelyezni. Az ennél szélesebb járművek ? a fényjelző berendezés használata mellett ? még útvonal-engedéllyel is kell hogy rendelkezzenek.

 

A zöld rendszám használata

Folyamat

Előírások, kötelező teendők

Szabályozás

35/2000 (XI. 30.) BM-rendelet

Érintett gépek

? magajáró betakarító gépek (arató-cséplő és zöldség-betakarító gépek, szőlő- és fakombájnok, kiközelítők),

? magajáró műtrágya- és szervestrágya-szóró gépek,

? magajáró permetezőgépek,

? speciális magajáró eszközhordozó alvázak,

? mezőgazdasági rakodógépek

A rendszám igénylése

A gép tulajdonosa, üzemeltetője igényli a területileg illetékes önkormányzat okmányirodájától. Szükséges:

? az MVH által kiadott regisztrációs (szám) igazolás,

? a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés igazolása,

? a rendszámot használni kívánó gépek listája (gyártmány, típus, alvázszám),

? az üzemeltető nyilatkozata a gépek közlekedésbiztonsági alkalmasságáról.

Használatának előírásai

? A rendszámot a gépen jól látható helyen kell elhelyezni és rögzíteni.

? Az indítási naplót naprakészen vezetni kell.

? Közúti ellenőrzéskor a gép vezetője köteles igazolni a zöld rendszám használatának jogszerűségét.

?Néha úgy érzem, közellenségnek tartják a kombájnost. Rendőr, ?kápéemes?, vám- és pénzügyőr, meg még ki tudja, kik lesnek rá az úton? ? panaszolja Fekete Sándor vállalkozó Bugyi-Ürbőpusztáról. ?Székesfehérváron egyszer azért állítottak meg, mert hangosak voltunk, máskor meg azért, mert túl nagyok. Nem értem: ezek a járművek akkor is nagyok voltak, amikor engedélyezték a gyártásukat. Akkor is nagyok voltak, amikor behozták Magyarországra őket, de még akkor is, amikor rendszámot kaptak! Miért kell akkor erre külön engedély? Bérmunkánál gyakori, hogy szombaton még nem tudjuk, hol fogunk hétfőn aratni. Márpedig az útvonalengedélyen az időpontot is fel kell tüntetni! Ha Pest megyéből Hajdúba hívnak, miért kell minden érintett megyétől egyenként engedélyt kérni? Persze előfordul, hogy rossz a rendszám vagy valamelyik papír, de a szezonban nem ezzel vagyunk elfoglalva!?

 

Főbb előírások a közúti közlekedéshez

Jármű (traktor erőgép, pótkocsi stb.)

megnevezése

Max. hosszúság (m)

Max. szélesség (m)

Max. magasság (m)

Maximális tömeg a tengelyek száma szerint (kg)

Üzemi fékberendezések

Világító és fényjelző berendezések

(6/1990 (IV.12) KöHÉM rendelet)

Mezőgazdasági vontatók (gumiabroncsos traktorok)

12

2,55

4

? kéttengelyes: 20 tonna

? háromtengelyes: 24 tonna

? négy- vagy több tengely: 30 tonna

Legalább egy tengelyre ható mechanikus vagy hidraulikus, illetve összkerékre ható légfék

?E? jelzésű szerelvények

Mezőgazdasági pótkocsik

12

2,55

4

? egytengelyes: 10 tonna

? kéttengelyes: 20 tonna

? három- vagy több tengely: 24 tonna

750 kg-ig nem szükséges,

0,75 × Gtr tömegig ráfutó fék

0,75 × Gtr ? 4 × Gtr között átmenő hidraulikus vagy légfék

?E? jelzésű szerelvények

Traktor + pótkocsi

18,35

2,55

4

teljes szerelvény esetén max. 40 tonna

Ld. előző pont

Ld. előző pont

Traktor + vontatott munkagép

18,35

2,55

4

a munkagép tömege nem lehet több, mint a traktoré

Ha a munkagép tömege nem több mint a traktoré, nem szükséges; ha több, átmenő fék szükséges

Ha a munkagép hátsó kinyúlása a traktor tengelyétől nagyobb, mint 1,5 m, szabványos villogó szükséges

Magajáró mezőgazdasági erőgépek, kombájnok (legnagyobb sebesség 25 km/h)

12 (max. hátsó kinyúlás 3,6 m)

2,55

4

? kéttengelyes: 20 tonna

? háromtengelyes: 24 tonna

Legnagyobb tengelyre ható mechanikus vagy hidraulikus

?E? jelzésű szerelvények

Engedély híján elesünk a munkától

?Persze, hogy volt büntetés, ma már e nélkül nem is megy az aratás?? ? meséli a biharkeresztesi Kutas Zrt. termelési főmérnöke, Szabó Zoltán. ?Régebben valahogy elnézőbbek voltak a rend őrei, legalább ilyenkor.? Aztán egyre sűrűsödtek és szigorodtak az ellenőrzések. A jól láthatóan új és modern gépeket is tüzetesen ellenőrizték: figyelték a rendszámot, az útvonalengedélyt, a tengelysúlyterhelést, a szélességet. ?Kiderült, hogy túl széles a gépünk. Jött a büntetés: a sáros útért 5-6 ezret, a többiért 30?50 ezer forintot vertek ránk. Aztán egy kicsit konszolidálódott a helyzet, de ebben az is közrejátszott, hogy nagyobb lett a fegyelem.?

Biharkeresztesen év elején megkérik az engedélyeket adott útvonalakra. Ez 30 kilométeres körzeten belül évi 60 ezer forintot jelent gépenként. Gond akkor van, ha az útvonaltól el kell térni, ami különösen bérmunka esetében gyakori. ?Ha egy adott munka helyszínét csak a sűrűbben ellenőrzött útvonalakon tudjuk megközelíteni, akkor inkább el se vállaljuk, mert túl nagy a kockázat.?

Nyugaton tisztelik a kombájnt

?Mostanában elkerültük a büntetéseket, mert az okmányaink rendben vannak. Kitanultuk a dolgokat!? ? mondja Szemelyácz Szabolcs, a szentlőrinci Agro-Lőrinc Kft. agronómiai vezetője. Persze az engedélyek után futkosás is embert és időt kíván, azon kívül, hogy pénzt is. A szentlőrinciek általában a telephelyük ötven kilométeres körzetében mozognak. Nekik is akkor támad gondjuk, ha egy bérmunka messzebbre szólítja őket, és nincs idő az ügyintézésre, bürokráciára.

?Minket még nem centiztek, de lehet, hogy csak szerencsénk volt. Tapasztalatunk szerint, ha a papírok rendben vannak, akkor nem annyira szigorú az ellenőrzés. Bezzeg Nyugat-Európában aratás idején még a forgalmat is leállítják, hogy a kombájnok zavartalanul vonulhassanak egyik területről a másikra!?

Minisztériumi tájékoztatás

Lapunkat a VM arról biztosította, hogy 2010. év II. félévében az útvonalengedély-kérelmek költségét elengedik a vis maiorral érintett területeken gazdálkodók számára. Továbbá a Magyar Közút Nzrt. az útvonalengedélyek kiadása során a napszakkorlátozást rugalmasan fogja kezelni (a napszakkorlátozás megszűnik a 3, 4 és 5 számjegyű, alsóbbrendű utakon). A már kiadott útvonalengedélyekre azonban utólag nem tudják feloldani a napszakkorlátozást, és a díjfizetés alóli általános felmentést sem tudta keresztülvinni a VM az illetékes minisztériumon.


Takarék

Megjelent az Agrár magazin áprilisi száma
Megjelent az Agrár magazin áprilisi száma